• Изпитвания от Акредитирана лаборатория
  Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване / характеристика
  Дребен добавъчен материал /пясък/
  Едър добавъчен материал / ЕДМ /
  - Зърнометричен състав
  - Плътност в свободно насипно състояние
  Бетонна смес - Консистенция /слягане/
  Бетон - Якост на натиск
  - Мразоустойчивост
  Стоманобетонни центрофугални стълбове:
  - за електрически мрежи с ниско напрежение
  - за електропроводи 20 кV
  - за електрификация на ЖП линии
  - Повърхност /неравност/
  - Геометрични размери
  - Еластичност
  - Носимоспособност
  - Усукване
  Фундаменти индустриални центрофугални - Геометрични размери
  - Повърхност
  – вдлъбнатина